Det här lovar vi

Ekonomisk rådgivning ska:

  • ge ett professionellt, kunnigt och engagerat bemötande
  • hantera alla dina uppgifter med tystnadsplikt och sekretess

Du som bor i Kungsbacka kommun och har problem med din ekonomi har möjlighet att kostnadsfritt få råd och stöd i skuld- och budgetfrågor. Det är aldrig för sent att reda ut en tilltrasslad ekonomi.

Hos oss får du:

  • råd om hushållsekonomi och budgetplanering
  • hjälp att söka lösningar på betalningsproblem
  • hjälp med upplysningar, råd och vägledning kring skuldsaneringslagen.