Familjebehandling

Familjebehandlarna ger stöd och hjälp till barn, unga och föräldrar med olika former av sociala problem.

När en familj ansöker om hjälp eller stöd gör socialsekreteraren en utredning. Om utredningen visar att familjen har behov av någon form av behandling kan socialsekreteraren besluta om bistånd.

Behandlingsenheten har en bred kompetens inom behandling.

Ansök om hjälp

Akut hjälp

Behandling för unga i grupp

Här kan du som är barn eller ungdom och har det trassligt hemma och upplevt olika former av våld få stöd, hjälp och träffa andra barn och ungdomar i samma situation.

Ansök om stöd

Kontakta Behandlingsenheten via Mottagning barn och unga på 0300-83 48 89 för att få rådgivning eller göra en ansökan. Därefter kommer en socialsekreterare att göra en utredning och pröva om du har rätt att få bistånd.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som skadar, smärtar, eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill göra.

För att vi ska kunna ta emot dig krävs att vi får dina föräldrars samtycke. Dina föräldrar kan få en egen samtalskontakt med någon av oss på Behandlingsenheten.

Samtalsgrupper

Behandlingsenheten är ett stöd för dig som är ung och lever i en familj med olika typer av problem. I våra samtalsgrupper får du träffa andra som har det som du.

Vi har grupper för dig som:

  • lever i en familj där det finns beroende av alkohol, tabletter, lösningsmedel eller narkotika.
  • lever i en familj med psykiska problem.
  • lever med våld i familjen.

I våra grupper träffar du andra som har det som du. Där pratar vi bland annat om olika känslor, att du är unik och hur du fattar kloka beslut som är bra för dig.

Behandling för dig som har barn

Behandlingsenheten erbjuder stöd till dig som vill stärka din roll som förälder och förbättra familjens relationer. Vi erbjuder också stöd till er som inte lever tillsammans.

Vi börjar med ett möte där vi går igenom de bekymmer ni har. Sedan formar vi tillsammans en handlingsplan som innehåller mål för vart ni vill. Tillsammans med familjen väljer vi en lämplig arbetsmetod för att förändra.

Om du är osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig kan du kontakta Mottagning barn och unga som hjälper dig att få prata med rätt person.

Ansök om stöd

Kontakta Behandlingsenheten via Mottagning barn och unga på telefon 0300-83 48 89 för att få rådgivning eller göra en ansökan. Därefter kommer en socialsekreterare att göra en utredning och pröva om du har rätt att få bistånd.

Föräldratelefon 

Behöver du stöd i din föräldraroll? Ring Individ & Familjeomsorgs föräldratelefon på 0300-83 80 60 för att få goda råd. 

Till föräldratelefonen kan du ringa om du känner dig vilsen i din föräldraroll och behöver tips och råd för att veta hur du ska agera i relationen med ditt barn. Samtalen tas emot av en familjebehandlare och du som ringer kan vara anonym.

Föräldratelefon: 0300-83 80 60
Telefontider:
Tisdagar 9-10
Torsdagar 15-16