Vill du bli familjehem?

Vill du göra en insats för ett barn, för en ung människa eller för en familj? Lever du i en trygg och stabil social situation, och känner att det finns plats och tid? Då är du välkommen att bli familjehem och göra en insats för någon som behöver det.

Vi har ständigt behov av nya familjehem. Om du vill bli familjehem kan du kontakta oss på Familjehemsenheten. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan. 

Så här anmäler du intresse

För att bli familjehem eller jourhem i Kungsbacka kommun ska du vända dig till webbplatsen Familjehem Sverige. Det är en nationell tjänst för dig som vill bli familjehem eller jourhem. Läs mer och anmäl ditt intresse för att bli familjehem hos oss i Kungsbacka. Där kan du också göra ett test för att se om du är redo att bli familjehem.

Att vara familjehem 

I ett familjehem är du extraförälder till någon annans barn. När ett barn inte får tillräckligt vuxenstöd i sitt eget hem kan det vara en bra hjälp att få bo i familjehem under en längre eller kortare tid. 

Barnet har sin vardag i familjehemmet med läxläsning, kamrater och fritidsaktiviteter och behöver samtidigt ha kvar kontakten med föräldrar, syskon och andra viktiga vuxna.

Barn och ungdomar är olika och vi behöver därför familjehem som ser olika ut. Ni kan bo på landet eller i stan, arbeta heltid eller deltid, eller arbeta hemma. När vi letar efter familjehem söker vi familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnets behov.

Självklart är det viktigt att barnet passar in i familjen. Ni ska leva tillsammans och trivas med varandra.

Att bo i familjehem 

Vissa barn har inte tillräckligt stöd från sina föräldrar och saknar en fungerande hemsituation. Barn reagerar olika på sin livssituation. För att hjälpa barnen behövs inga supermänniskor - bara vuxna som ser och förstår dem. De barn och ungdomar som vi placerar i familjehem är mellan 0 och 20 år.

Familjehem för ensamkommande barn 

Migrationsverket utreder om barn som flyr utan sin familj till Sverige har tillräckliga skäl för att få asyl i Sverige. Samtidigt utreder kommunens socialtjänst vilka behov barnet har, om barnet ska bo i ett familjehem eller i ett kollektivt boende.

Min insats

På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se kan du ta del av personliga berättelser och läsa mer om vad det innebär att bli familjehem.  

Här finns en finns en film om att vara familjehem

Kontakta gärna

Ring kundcenter Kungsbacka direkt för att komma i kontakt med familjehem eller mejla familjehem. 

Familjehemsenheten 
Kungsbacka direkt: 0300-83 40 00
E-post: familjehem@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15  

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka

Postadress
Box 104 14
434 24 Kungsbacka