Frågor och svar om familjehem

 • Vem kan bli familjehem?

  +

  Vi söker vuxna som har engagemang och tid att ta emot barn och ungdomar som är i behov av stabila och trygga relationer.

  Barn och ungdomar är olika och vi behöver därför familjehem som ser olika ut. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift, bo på landet eller i stan, arbeta heltid eller deltid, eller vara hemarbetande. När vi letar efter familjehem söker vi familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnets behov.

  Om ni har egna barn är det också viktigt att de är nyfikna till att ett annat barn flyttar in i familjen. Att bli familjehem engagerar alla i familjen.

 • Hur blir man familjehem?

  +

  När ett barn placeras i familjehem har kommunens Individ & Familjeomsorg ett stort ansvar för att barnet får det bra. Därför gör vi en utredning av er familj. Utredningen är bland annat till för att vi tillsammans med er ska kunna se vilket barn som kan passa in i er familj. Vi lägger ner mycket arbete på att hitta rätt familj till barnen. Utredningen ska också visa vilka styrkor ni har och vilket stöd ni behöver från oss. 

  Utredning består av flera samtal och möten, en omfattande intervju och utdrag från olika myndigheter.

 • Vad kan jag få för stöd?

  +

  Uppdraget att vara familjehem bygger på ett nära samarbete med socialtjänsten. Vi har regelbunden kontakt i form av möten och telefonsamtal.

  För att ge familjehemmen de bästa förutsättningar att klara sitt uppdrag, går ni grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Alla familjehem får regelbunden handledning och stöd av familjehemssekreteraren. Familjehemsföräldrar har möjlighet att delta i fortbildningar och temadagar.

 • Vad får jag för ersättning?

  +

  Kungsbacka kommun följer de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ger när det gäller ersättningar till familjehem. Det utgår en arvodesdel och en omkostnadsdel.

  Arvodet är en ersättning för det uppdrag ni utför och omkostnadsersättningen ska täcka de kostnader ni har för barnet, till exempel för mat, kläder och resor.

 • Vad är det för skillnad mellan familjehem och jourhem?

  +

  Ett jourhem är en familj som tar emot barn och ungdomar med kort varsel. Barnen stannar en kortare period under tiden som socialsekreteraren utreder vad barnet och föräldrarna behöver.

  Ett familjehem tar emot barn och ungdomar under en längre tid. 

 • Vet man hur länge barnet ska bo i familjehemmet?

  +

  Socialtjänsten har som uppdrag att verka för att barnet kan flytta hem till sina föräldrar. Det är sällan som man från början vet hur länge ett barn kommer att bo i ett familjehem.

  I vissa fall stannar barnet i familjehemmet under hela sin uppväxt.

   

 • Hur ofta ska barnet träffa sina föräldrar?

  +

  Det är viktigt att barnet har kontakt med sina föräldrar och övrigt nätverk. Socialtjänsten gör en samlad bedömning hur umgänget ska utformas utifrån barnets behov. Familjehemmet har en viktig roll i att stötta barnet i umgänget med sina föräldrar och nätverk.

 • Behöver barnet eget rum?

  +

  Ja, barnet behöver ett eget rum.

 • Måste någon av familjehemsföräldrarna vara hemma?

  +

  Det beror på vilket stöd barnet behöver. Det är vanligt att en familjehemsförälder behöver vara hemma vid spädbarnsplacering och vid inskolning av barnet i familjehemmet. Under en pågående placering kan det, i vissa fall, behövas att en familjehemsförälder är hemma under en tidsbegränsad period.

Kontakta gärna

Du kan ringa kundcenter Kungsbacka direkt för att komma i kontakt med familjehem eller mejla familjehem. 

Familjehemsenheten 
Kungsbacka direkt: 0300-83 40 00
E-post: familjehem@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15  

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka

Postadress
Box 104 14
434 24 Kungsbacka

 

 Instagram