Faderskap och föräldraskap

När barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet/föräldraskapet bekräftas i en formell handling. Kommunens kundcenter, Kungsbacka direkt, hjälper dig.

Det är först efter att bekräftelsen är undertecknad som barnets juridiska rättigheter börjar gälla, som till exempel arvsrätt och rätt till faderns efternamn.

Så går det till

När barnet är fött får kommunen information om det från folkbokföringen vid skatteverket. Då skickar kundcentret Kungsbacka direkt ett brev till mamman, med en svarstalong om föräldraskap. När du har fyllt i och skickat tillbaka den hör Kungsbacka direkt av sig och bokar in en tid för besök.

Ni skriver en bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet hos Kungsbacka direkt. I samband med den kan ni som föräldrar anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad.

Bekräftelsen kan också skrivas på innan barnet är fött dock tidigast i graviditetsvecka 30. Ni som föräldrar tar då själva kontakt med Kungsbacka direkt. OBS! På grund av rådande pandemi är det inte möjligt att hos Kungsbacka Direkt bekräfta faderskapet under graviditeten.

Om ni inte är överens

Om ni som föräldrar är sammanboende och är överens om att barnet är ert gemensamma är bekräftelsen en enkel procedur. Om ni inte lever tillsammans eller när det är oklart vem som är barnets far krävs mer omfattande uppgifter och information innan man kan fastställa faderskapet. Då handläggs ert ärende av Familjerätten.

Ring kundcentret Kungsbacka direkt om du vill boka tid för ett besök eller om du har frågor.