Samarbetssamtal

Föräldrar som behöver hjälp med att enas i frågor om vårdnad, boende eller umgänge för sina barn kan få samarbetssamtal hos familjerätten.

 Samtalen utgår alltid från barnens behov. Samarbetssamtalen fokuserar på föräldraskapet och att hitta överenskommelser när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte i socialregistret.

Kontakta familjerätten om du vill boka tid för samarbetssamtal eller har frågor.

Hjälp att skriva avtal

Om ni med hjälp av samarbetssamtalet enas i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni skriva ett juridiskt bindande avtal hos familjerätten. Avtalet godkänns av familjerätten om det anses vara till barnets bästa och har samma juridiska hållbarhet som en dom i tingsrätten.

Samarbetssamtal via domstol

Om ni som föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge och har vänt er till domstol kan domstolen ge familjerätten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal för att ni ska kunna komma överens.  Ni får då en skriftlig kallelse till familjerätten.

Familjerätten

Vill du komma i kontakt med familjerätten kan du kontakta kommunens kundcenter på telefonnummer:

0300-83 40 00

Du kan även maila till:
familjeratten@kungsbacka.se

Telefontider

Måndagar 13 – 15
Tisdagar 10 – 12
Onsdagar 13 – 15
Torsdagar 10 – 12
Fredagar 10 – 12