Kontaktfamilj och kontaktperson

Att vara kontaktfamilj innebär att man någon helg i månaden tar emot ett barn i sitt hem. En kontaktperson ger stöd i vardagen till en ung person. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon helg i månaden, men omfattningen på uppdraget kan variera beroende på barnets behov.

En kontaktperson ger stöd i vardagen till en ung person. Vanligtvis träffar man en ungdom utanför hemmet ungefär en gång i veckan.

Det kan finnas många orsaker till att barn behöver en kontaktfamilj eller kontaktperson. Några exempel kan vara:

  • Det finns inga närstående runt barnets familj som kan avlasta föräldrarna.
  • Barnet tar så mycket av föräldrarnas uppmärksamhet att det inte finns tillräckligt med tid för syskonen.
  • Barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte kan eller har möjlighet att ge barnet det stöd som det behöver.

Så blir du kontaktperson eller kontaktfamilj

Alla typer av familjer kan bli kontaktfamilj, men det är viktigt att du bor i Kungsbacka med omnejd och har en stabil social situation. Som kontaktperson är det bra om du är utåtriktad och gillar barn och ungdomar.

Vi gör en utredning om alla kontaktfamiljer och kontaktpersoner. I samband med utredningen vill vi träffa er för att få en bild av hur ni lever och på det sättet hitta rätt uppdrag utifrån varje barns och ungdoms behov. Vi gör också kontroll i polis- och socialregister.

Som kontaktfamilj och kontaktperson får du arvode samt omkostnadsersättning som ska täcka de kostnader du har. Ersättningen utgår enligt SKL:s riktlinjer. Medan du har ditt uppdrag kommer du att ha kontakt med en familjehemssekreterare, som finns till hands för att stötta dig och svara på dina frågor.

Vill du veta mer?

Ladda ned vår folder Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj.

Kontakta gärna

Du kan ringa kundcenter Kungsbacka direkt för att komma i kontakt med familjehem eller mejla familjehem. 

Familjehemsenheten 
Kungsbacka direkt: 0300-83 40 00
E-post: familjehem@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15  

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka

Postadress
Box 104 14
434 24 Kungsbacka

 

 Instagram