Medling

Kommunen erbjuder medling för unga personer mellan 12-20 år som har begått brott. Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som utsatts för brottet. Medling innebär att båda parterna samtalar om det som hänt.

Så här går det till

Medling kan användas vid olika typer av brott, som till exempel skadegörelse, stöld, snatteri, misshandel, olaga hot eller rån.

Under en medling får parterna hjälp att prata med varandra med hjälp av en opartisk medlare. Medlaren är särskilt utbildad för uppdraget-

Du kan själv ta initiativ till medling. Även polis, socialtjänst eller skola kan föreslå medling.

Du som utsatts för brott

Det krävs mod att möta den som utsatt dig för brott. Medlingen kan hjälpa dig att minska eventuell rädsla för den här personen och underlätta framtida möten.

Du får möjlighet att berätta för honom eller henne hur du upplevt det du varit med om och vad det inneburit för dig. Du har också möjlighet att ställa frågor.

Du som begått ett brott

Det krävs mod att möta den du utsatt för brott. Genom att ställa upp på medling visar du att du tar ansvar för dina handlingar och vill försöka ställa saker och ting till rätta. I medlingen får du tillfälle att förklara och samtala om det som hänt.