Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med ett beslut av förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har du rätt att överklaga det.

Om du är missnöjd ska du i första hand prata med den som har hand om ditt ärende. När du får ett beslut om avslag på det du ansökt om får du information om hur du kan överklaga beslutet.

Klaga hos förvaltningen

Om du är missnöjd och inte tycker att den som har hand om ditt ärende lyssnar på dig när du klagar kan du alltid lämna ditt klagomål eller dina synpunkter till förvaltningen för Individ & Familjeomsorg

Klaga hos IVO

Om du är missnöjd med hur Individ & Familjeomsorgen går tillväga i ett ärende eller tycker att det finns fel i verksamheten men ingen lyssnar på dig när du klagar kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Deras uppgift är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. 

JO-anmälan

Om du tycker att Individ & Familjeomsorgen har gjort fel och inte följer lagar och regler kan du klaga hos Justitieombudsmannen, JO. Deras uppgift är att övervaka att myndigheter följer lagar och regler.