Så påverkar du

Lämna dina synpunkter

Du kan ge förslag till individ- och familjeomsorgen, ge beröm eller lämna klagomål.

Lämna en synpunkt

Du kan också lämna beröm, synpunkter eller klagomål direkt till personalen. Vi tar hand om dina synpunkter och ger dig alltid någon form av återkoppling.

Svara på våra enkäter

För att vi ska veta vad du tycker om det stöd och den omsorg du får av oss genomför vi regelbundet enkäter. Där får du tala om hur du upplever stödet och kontakten med oss.