Så säger lagen

Vilket stöd och vilken hjälp du kan få från Individ & Familjeomsorg styrs av flera olika lagar och förordningar.

Enligt första paragrafen i Socialtjänstlagens första kapitel ska socialtjänsten främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten ska ta hänsyn till människors eget ansvar och vara inriktad på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Socialtjänsten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Socialtjänstlagen rör alla som behöver stöd och hjälp från samhället och inte kan få det någon annanstans. Rätten till stöd och hjälp innebär att socialtjänsten utgår från ditt behov i förhållande till vad som bedöms vara skälig levnadsnivå.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och ungas trygghet och säkerhet. När ett barn eller en ungdom far illa men det inte finns samtycke till vård så kan socialtjänsten använda en tvingande lagstiftning som heter Lagen om vård av unga, LVU.

När det gäller allvarligt missbruk men samtycke till vård saknas så kan socialtjänsten använda en tvingande lagstiftning som heter Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Du kan läsa mer om lagarna under länken längre ner på sidan.