Missbruk och beroende

Om du själv eller någon i din närhet har missbruksproblem avseende alkohol, narkotika eller spel om pengar finns hjälp att få. Vuxenenheten utreder om det finns behov av vård eller behandling.

Om du har ett missbruk eller är anhörig till någon som missbrukar

Utredarna på Vuxenenheten utreder och bedömer behovet av vård och behandling för dig som har missbruksproblem, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Vuxenenhetens uppgift är också att följa upp hur din vård eller behandling fungerar.

Kontakta Mottagning vuxenenheten, 0300-83 53 31, om du vill ansöka om hjälp eller är orolig för att någon i din närhet missbrukar. Du kan vara anonym om du vill.

Mejl: mottagningsenheten.vuxna@kungsbacka.se
E-tjänst: kontakta anhörigstödet

Är du eller den du är orolig för under 20 år ska du kontakta Mottagning barn och unga, 0300-83 48 89.

Vändpunkten

Vändpunkten är en samtalsmottagning för vuxna och ungdomar som har problem med alkohol eller narkotika. Mottagningen erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling, både enskilt och i familjesamtal. Vändpunkten erbjuder även stöd till anhöriga.  

Vi anordnar föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år och där ungdomen har missbruksproblematik. Läs mer om vår föräldragrupp här.

Samtalen är kostnadsfria.

Kontakta Vändpunkten:

Telefon: 0300-83 61 00
Mejl: individochfamiljeomsorg.vandpunkten@kungsbacka.se
E-tjänst: kontakta anhörigstödet

Lämna urinprov 

På Nygatan 17b, två trappor upp, genomför vi övervakade urinprover efter beslut från din socialsekreterare.

De här tiderna kan du lämna prov: 

Ordinarie öppettider

Måndagar och torsdagar 15-16.30

Öpettider julen 2021

23 och 30 december 13-14.30

Den 6 januari (trettondagsafton) har vi stängt

  • Urinprovtagningen övervakas alltid av personal.
  • Om det finns tveksamheter kring ditt provresultat skickas provet till ett laboratorium. Då får du det slutgiltiga provsvaret efter minst en arbetsvecka.
  • Du måste visa legitimation vid första provtillfället så att vi vet att vi tar prov på rätt person.
  • Provsvaret lämnas bara ut till dig, till din socialsekreterare eller behandlare som har beställt provet, och till din målsman om du är minderårig.

Stöd och behandlingsteamet

Stöd och behandlingsteamet erbjuder Återfallspreventation (ÅP) i grupp. Återfallspreventation är en tydligt strukturerad behandling med schemalagda aktiviteter under tre förmiddagar i veckan.

Det här innehåller kursen:

  • Kurs i återfallsprevention, där deltagarna får verktyg för att hantera sitt problembeteende
  • Föreläsningar
  • Friskvård (sömn, stresshantering, kost och avslappning)

Behandlingen sker på Nygatan 17b.

För att få börja i återfallspreventation hos Stöd och behandlingsteamet krävs ett beslut enligt Socialtjänstlagen från en socialsekreterare på Vuxenenheten. Ansök genom att kontakta Vuxenenheten, 0300-83 53 31.

Kontakta oss 

Catarina Hansson, telefon: 0300-83 51 22
Petra Andersson, telefon 0300-83 74 25

Mejl: individochfamiljeomsorg.sobteamet@kungsbacka.se
E-tjänst: kontakta anhörigstödet