Det här lovar vi om vår mottagning

I den här kvalitetsdeklarationen kan du läsa om vad vi på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg lovar att uppfylla när du ringer till vårt mottagningsnummer för barn och unga.

Du får tala med en socialsekreterare när du kontaktar oss under kontorstid. Vid akuta ärenden efter kontorstid kontaktar du socialjouren i Göteborg.

Du kan, under kontorstid, komma på akut besök samma dag och få tala med en socialsekreterare.

Här kan du läsa alla kvalitetsdeklarationer för Individ & Familjeomsorg