Samordnad individuell plan

Ibland behöver man hjälp på olika sätt och av olika personer för att komma vidare i livet. Då har man rätt till ett samordnat stöd. Det innebär att vi, även om vi jobbar i olika verksamheter, ska samverka för att du ska få det stöd du har rätt till.

Därför har vi tagit fram en handlingsplan - en plan som är er egen. Vi kallar den samordnad individuell plan. 

Den av oss som ansvarar för att planen skrivs och följs upp kallas för samordnare och ska vara någon som ni känner förtroende för. 

Vi träffas på En dörr in-möten

Vi samlas på En dörr in-möten för att prata om hur situationen ser ut, vad som behvös, vart vi vill nå, vem som gör vad, vem som har ansvaret och hur vi följer upp. Vi gör handlingsplanen tillsammans. Det är du och din familj som bestämmer vilka som ska vara med på mötet. Utöver din familj kan du bjuda in släkt, vänner och andra som är viktiga för dig. Du bestämmer också vilka av oss som arbetar för dig som ska vara med. 

Vi följer upp handlingsplanen

Vi följer alltid upp din plan på ett nytt En dörr in-möte. Då går vi igenom planen och ser vad som har fungerat och om vi ska sätta upp nya mål. 

Alla är med i En dörr in

Alla som jobbar med barn och unga i Kungsbacka kommun jobbar enligt filosofin En dörr in. Några av oss är skolan, vårdcentraler, barn- och ungdomspsykiatrin, förvaltningarna Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg. 

Kontakta gärna

Samordnare Patrick Migas
0300-83 80 97
patrick.migas@kungsbacka.se