Alkohol och droger

Är du orolig för att du själv eller någon annan har problem med alkohol eller droger? Du kan få råd och stöd vare sig det gäller dig själv eller någon du lever med.

Om du själv är beroende eller har ett missbruk
Du som är oroad över dina spelvanor kan få råd och samtalsbehandling. Kontakta Vändpunkten:

Telefon: 0300-83 61 00
individochfamiljeomsorg.vandpunkten@kungsbacka.se  

Om du har föräldrar som missbrukar
Behandlingsenheten erbjuder samtal för dig som lever i en familj där det finns missbruk av alkohol, tabletter, lösningsmedel eller narkotika. Kontakta Mottagning barn och unga för att få råd eller ansöka om stöd.

Läs mer på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp