Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter innebär att man har problem med att läsa och/eller att skriva.

Om du har svårt att läsa och skriva kan du läsa mer om dyslexi på 1177 Vårdguiden. Där finns också information om vart du ska vända dig för att få hjälp.