Psykisk funktionsnedsättning

Här kan du få hjälp om du är barn eller ungdom och har en psykisk funktionsnedsättning. Här är några exempel på vad som kan vara en psykisk funktionsnedsättning.

Adhd, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom

  • Adhd: innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet.
  • Aspergers syndrom: en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information.
  • Autism: en funktionsnedsättning som innebär man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information.
  • Tourettes syndrom: visar sig genom tics, det vill säga ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser och ljud.

Vänd dig till förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.

Du kan också vända dig till Habiliteringen, region Halland.

Har du frågor kan du ringa BUP-linjen: 010-476 19 99.

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Depression
Om man under en längre period upplever nedstämdhet, orkeslöshet och känslor av meningslöshet kan man ha fått en depression.

Vänd dig i första hand till din vårdcentral eller kontakta BUP-linjen: 010-476 19 99

Läs mer om depression hos barn och unga på 1177 Vårdguiden.

Bipolär sjukdom eller psykos

  • Bipolär sjukdom: innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad.
  • Psykos: när man drabbas av psykoser får man förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar.

Vänd dig till BUP, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen. Har du frågor kan du ringa BUP-linjen: 010-476 19 99

Läs mer om bipolär sjukdom eller psykos på 1177 Vårdguiden.