Sexuella övergrepp

Al­la sex­u­el­la hand­ling­ar som görs mot nå­gon, in­för nå­gon el­ler som en per­son får nå­gon an­nan att gö­ra mot sin vil­ja, är sex­u­el­la över­grepp.

Har du utsatts för sexuella övergrepp eller om du är orolig och vill veta mer kan du få stöd här:

Mottagning barn och unga: 0300-83 48 89.

Barn- och ungdomsmottagningen, BUP, i Kungsbacka

Ungdomsmottagningen i Kungsbacka

Läs mer om sexuella övergrepp och vart du kan vända dig på 1177 Vårdguiden.

Du kan också ringa till BRIS, Barnens hjälptelefon, 166 111.

Akut hjälp