Föräldraskapsstöd till föräldrar

De flesta föräldrar känner någon gång att de inte räcker till för sina barn. Ibland tar känslorna överhanden och då kan man som förälder behöva hjälp och stöd.
Du kan vända dig till Elevhälsan på din skola. Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om Elevhälsan, oavsett om du går på en kommunal eller privat skola.

Du som är förälder kan vända dig till Mottagning barn och unga för att få råd eller ansöka om stöd. 

Familjebehandling i Kungsbacka kommun

Mer om Kungsbacka kommuns föräldraskapsstöd

Läs mer på 1177 Vårdguiden.