Aktiviteter för barn och unga med sjukdomen fetma, övervikt och psykisk ohälsa

I Kungsbacka kommun erbjuder vi aktiviteter för barn och unga för att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan.

I Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen får barn och unga möjlighet att delta i fritidsaktiviteter som skapar rörelseglädje och ett socialt sammanhang som stärker barnets självkänsla. Aktiviteterna är till för att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna. 

Det är barnets eller ungdomens önskemål som styr vilka aktiviteterna blir. Det kan till exempel vara simning, dans, gymträning, matlagning eller andra fritidsaktiviteter. Ledare för aktiviteterna kan vara en ungdomskonsulent, hälsopedagog, danspedagog eller föreningsledare. 

Friskvårdsgruppen – för barn med sjukdomen obesitas fetma

Friskvårdsgruppen riktar sig till barn och unga med sjukdomen obesitas fetma och deras familjer. För att delta i friskvårdsgruppen behöver barnet eller ungdomen en remiss från en barnläkare. 

För att komma med i Friskvårdsgruppen måste deltagaren vara inskriven på barn- och ungdomsmottagning i Kungsbacka. Kontakta sedan elevhälsan på skolan, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller barn- och ungdomsmottagningen i Kungsbacka om du vill delta i Friskvårdsgruppen. 

Aktivitetsgruppen – för barn med övervikt och psykisk ohälsa

Aktivitetsgruppen är till för barn och unga med övervikt eller psykisk ohälsa, eller barn och unga med övervikt och till följd av det mår psykiskt dåligt. Gruppen riktar sig även till barnets familj. Problemen för barnet kan till exempel vara att hen är inaktiv, ofrivilligt ensam eller har problematisk skolfrånvaro. 

Kontakta elevhälsan på skolan, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller barn- och ungdomsmottagningen i Kungsbacka om du vill delta i Aktivitetsgruppen. 

En samverkansmodell med barnet i fokus 

Verksamheten är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun, Region Halland och flera andra aktörer runt barnet och barnets familj. Som stöd till familjerna finns en koordinator som underlättar för kontakten med till exempel regionen, kommunen eller föreningslivet. 

Samverkansmodellen är till för att skapa en helhetssyn kring barnet eller ungdomens hela livssituation. Modellen bygger på ett långsiktigt arbete för att förebygga obesitas, övervikt och fysisk och psykisk ohälsa. Utgångspunkten är alltid att stärka deltagarnas motivation och självkänsla.

Film om Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen

 Våra filmer förklarar samverkansmodellen

Kontakta gärna