Foto: Bildarkivet.se/Jörgen Wiklund Foto: Bildarkivet.se/Anders Andersson Foto: Bildarkivet.se/Anne Dillner

Förälder i Kungsbacka

Du som är förälder i Kungsbacka kommun kan få inspiration, hjälp och stöd i din föräldraroll.

Du kan gå kurser, lyssna på föreläsningar, träffa andra föräldrar eller bidra till ett tryggare Kungsbacka genom att nattvandra. 

Om du och ditt barn behöver stöd i familjen kan du kontakta Mottagning barn och unga, 0300-83 48 89

Det här erbjuder vi

Föräldratelefon för råd och stöd

Behöver du stöd i din föräldraroll? Individ & Familjeomsorg har en föräldratelefon.

Föräldragrupp enligt Cope-modellen

I våra föräldragrupper får du kunskap och verktyg för att kunna hantera din roll som förälder.
Läs mer om våra föräldragrupper

Föräldrar emellan - föreläsningar och diskussionsträffar 

Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna kunskap, inspiration och motivation. För föräldrar med barn i alla åldrar.
Läs mer om Föräldrar emellan och kommande föreläsningar

Studiecirkel för föräldrar i nytt land

Välkommen till studiecirkeln Älskade barn för föräldrar i nytt land. Kursen finns på lätt svenska, arabiska och dari. Vi träffas en gång i veckan under nio veckor. 

För mer information och anmälan kontakta Anette Svensson 0300-83 49 03, anette.svensson@kungsbacka.se.

Mötesplats för föräldrar till HBTQ-barn och -ungdomar

Möjlighet att träffa och samtala med andra föräldrar. Vi träffas vid tre tillfällen. Gruppen leds av utbildade samtalsledare  För mer information och anmälan kontakta Anette Svensson 0300-83 49 03, anette.svensson@kungsbacka.se.

Nattvandring

Vill du engagera dig i våra ungdomar?
I Kungsbacka finns flera nattvandrargrupper som är ute under fredags- och lördagskvällar.
Anmäl dig som nattvandrare

Familjerådgivningen

Hos Familjerådgivningen får du möjlighet att samtala kring parrelationer. Du kan komma hit ensam eller tillsammans med någon. 
Ett rum för samtal

Föräldraskapsstöd vid separationer

Föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus fokuserar på barnens behov när föräldrar har separerat eller kommer att separera. Kursen anordnas av Familjerådgivningen. 
Mer om föräldrautbildningen 

Tonåringar, alkohol och droger

Vi har samlat tips, råd och länkar för dig som är förälder och orolig att din tonåring använder alkohol, droger och tobak. 
Tips, råd och länkar om alkohol och droger

Har du/ni ett barn med funktionsnedsättning?

Anhörigkonsulenten kan till exempel hjälpa till att guida bland vård- och omsorgskontakter, ge stödsamtal eller erbjuda möjlighet att träffa andra i liknande situation. 
Kungsbackas anhörigstöd

Anhörigcirklar

Barn- och föräldraverksamhet i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ordnar flera olika aktiviteter för dig som är förälder. Gå in på svenskakyrkan.se och sök din församling för att få mer information.