Foto: Bildarkivet.se/Jörgen Wiklund Foto: Bildarkivet.se/Anders Andersson Foto: Bildarkivet.se/Anne Dillner

Förälder i Kungsbacka

Du som är förälder och bor i Kungsbacka kommun kan få inspiration och hjälp i din föräldraroll.

Till dig som är förälder i Kungsbacka kommun erbjuder vi flera olika saker för att hjälpa dig och stärka ditt föräldraskap om du känner att du behöver det. Du kan till exempel anmäla dig till kurser och föreläsningar, träffa andra föräldrar och läsa nyhetsbrevet "Hallå förälder!". Som föräldrar kan du också vara med och bidra på olika sätt, till exempel genom att nattvandra i våra olika kommundelar.

Du kan alltid kontakta oss - oavsett hur litet eller stort ditt ärende är. 

Det här erbjuder vi

Föräldratelefon 

Behöver du råd och stöd i din föräldraroll? Till föräldratelefonen kan du ringa om du känner dig vilsen i din föräldraroll och behöver tips och råd för att veta hur du ska göra i relationen med ditt barn. Då får du prata med en familjebehandlare och du kan vara anonym om du vill.

Föräldratelefon: 0300-83 80 60

Telefontider
Tisdag 910
Torsdag 1516

Mottagningsenheten barn och unga

Om du och ditt barn behöver stöd i familjen kan du kontakta Mottagningsenheten barn och unga:

0300-83 48 89
mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se

Familjebehandling

Familjebehandlarna ger stöd och hjälp till barn, unga och föräldrar med olika former av sociala problem. 

Familjebehandling i Kungsbacka kommun

Hallå förälder! - nyhetsbrev för vårdnadshavare

Hallå förälder! är ett nyhetsbrev som Kungsbacka kommun och polisen ger ut tillsammans. Där får du som förälder eller annan betydelsefull vuxen information, tips på kurser och föreläsningar och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp. 

Läs nyhetsbrevet Hallå förälder

Föräldrakurser enligt COPE-metoden

I föräldrakurserna får du kunskap och verktyg för att kunna hantera din roll som förälder.

Läs mer om föräldrakurserna

Föräldrar emellan  föreläsningar och diskussionsträffar 

Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna kunskap, inspiration och motivation. För föräldrar med barn i alla åldrar.

Läs mer om Föräldrar emellan och kommande föreläsningar

Kurs för föräldrar i nytt land

Studiecirkeln Älskade barn är för dig som är föräldrar och ny i Sverige.

Läs mer om Älskade barn

Svenska för föräldralediga

Svenska för föräldralediga är en kurs för dig som som är född utomlands och behöver lära dig svenska.

Läs mer om Svenska för föräldralediga

Mötesplats för föräldrar till HBTQ-barn och -ungdomar

Här får du träffa och prata med andra föräldrar. Vi träffas vid tre tillfällen. Gruppen leds av utbildade samtalsledare. För mer information och anmälan, kontakta:

Anette Svensson, samordnare föräldraskapsstöd
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se.

Nattvandring

Vill du engagera dig för kommunens unga och skapa trygghet? Då kan du nattvandra. Som nattvandrare är du där ungdomarna är. Du syns, är tillgänglig och kan hjälpa till om det behövs. I Kungsbacka kommun har vi igång flera nattvandrargrupper som är ute och vandrar på kvällar och helger.

Läs mer om nattvandring och hur du anmäler dig.

Familjerådgivningen

Hos Familjerådgivningen får du möjlighet att prata om parrelationer. Du kan komma hit ensam eller tillsammans med någon.

Läs mer om föräldrarådgivningen.

Föräldraskapsstöd vid separationer

Föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus fokuserar (Biff) på barnens behov när föräldrar har separerat eller kommer att separera. Kursen anordnas av Familjerådgivningen. 

Läs mer om föräldraskapsstöd vid separationer.

Tonåringar  alkohol och droger

Är du förälder eller annan anhörig och vill ha information och råd om alkohol och droger för tonåringar? Vi har samlat råd och länkar för dig som är förälder.

Läs mer om tonåringar – alkohol och droger.

Har du ett barn med funktionsnedsättning?

En anhörigkonsulent kan till exempel hjälpa dig med att hitta rätt kontakter inom vård- och omsorg, ge stödsamtal eller erbjuda dig möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Läs mer om Kungsbackas anhörigstöd

Läs mer om anhörigcirklar

Svenska Kyrkans verksamhet för barn och föräldrar

Svenska Kyrkan har flera olika aktiviteter för dig som är förälder. Gå in på svenskakyrkan.se och sök på den församling du vill ha information om.

Barns rättigheter

Känner du till vilka rättigheter barn har enligt barnkonventionen? Du kan lära dig mer om barns rättigheter och hitta kontakter till det stöd som vårdnadshavare kan få i sin kommun i broschyren Barns rättigheter och föräldrars ansvar. Du hittar broschyren under dokument längst ner på de här sidan.