Föräldragrupper i Kungsbacka

Kungsbacka kommun erbjuder kostnadsfria kurser för föräldraskapsstöd utifrån cope-metoden. Kurserna ger verktyg för att förstå och bemöta ditt barn på ett respektfullt sätt och att bli stärkt i ditt föräldraskap. I höst startar nya kurser.

Höstens kurser för föräldraskapsstöd

Anmäl dig här

Kungsbacka, Kollaskolan - fullbokad

Mejla till Anette Svensson (se kontaktuppgifter längre ner) om du vill vara reserv. 

Ålder: 3-11 år
Dag: torsdagar 17.30-19.30
Start: 12 september

Kungsbacka, Hålabäck - fullbokad

Mejla till Anette Svensson (se kontaktuppgifter längre ner) om du vill vara reserv. 

Ålder: 3-11 år
Dagar: torsdagar 17.30-19.30
Start: 17 oktober

Särö - fullbokad

Mejla till Anette Svensson (se kontaktuppgifter längre ner) om du vill vara reserv. 

Ålder: 3-11 år
Dag: måndagar 17.30-19.30
Start: 9 september

Åsa Gårdskola

Ålder: 3-11 år
Dag: tisdagar 18-20
Start: 10 september

Fjärås

Ålder: tonår
Dag: onsdagar 17.30-19.30
Start: 18 september

Har du frågor om kurserna kontakta gärna:
Anette Svensson
Kungsbacka kommun Kultur & Fritid
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se

Diskussioner kring olika ämnen

Vi träffas sju gånger. Ämnen vi tar upp och diskuterar är till exempel:

  • Uppmärksamma det positiva
  • Bevara ditt lugn
  • Bortse från negativt beteende
  • Förhandling

Kursen leds av utbildade COPE- instruktörer. Vid varje kurstillfälle bjuder vi på kaffe/te och fralla.

Vad är COPE-metoden?

Metoden har utarbetats av professor Charles Cunningham i Canada. Syftet med COPE-kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärkas i sitt föräldraskap.

Vid varje kurstillfälle utgår man ifrån videoexempel - korta filmsekvenser med olika situationer som kan uppstå i en familj. Efter videofilmen diskuterar ni i mindre grupper olika lösningar som man kan använda sig av.

Alla föräldrar får chansen att samtala och byta erfarenheter med varandra. För att pröva nya lösningar ges en hemuppgift efter varje kurstillfälle.

Föräldraskapsstöd har god effekt

Ny svensk forskning visar att föräldraskapsstöd har god effekt, bland annat minskar stressen hos föräldrar, konflikterna i familjen minskar och relationen mellan barn och föräldrar blir bättre.

De senaste åren har Kungsbacka kommun erbjudit kostnadsfria kurser för föräldraskapsstöd utifrån Cope-metoden. Många föräldrar efterfrågar kunskap och verktyg för att kunna hantera sin roll som förälder.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se