Föräldragrupper i Kungsbacka

Kungsbacka kommun erbjuder kostnadsfria föräldrastödskurser utifrån cope-metoden. I vår startar nya kurser.

Föräldrastödskurs för föräldrar till barn 3-12 år

Onsala

Måndag 21 januari startar ny föräldrastödskurs i Onsala för föräldrar till barn i åldern 3-12 år. Vi träffas åtta onsdagar klockan 18-20. Sista anmälningsdag är den 15 januari. 

Kursen i Onsala är fullbokad. 

Åsa

Torsdagen den 21 februari startar vi en ny kurs i Åsa för föräldrar till barn 3-12 år. Vi träffas åtta torsdagar klockan 18-20. Sista anmälningsdag är den 15 februari.

Kursen i Åsa är fullbokad, men du kan sätta upp dig på reservlistan.

Föräldrakurserna är kostnadsfria!

Anmälan och frågor till:
Anette Svensson
Kungsbacka kommun Kultur & Fritid
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se

Föräldrastöd har god effekt

Ny svensk forskning visar att föräldrastöd har god effekt, bland annat minskar stressen hos föräldrar, konflikterna i familjen minskar och relationen mellan barn och föräldrar blir bättre.

De senaste åren har Kungsbacka kommun erbjudit kostnadsfria föräldrastödskurser utifrån Cope-metoden. Många föräldrar efterfrågar kunskap och verktyg för att kunna hantera sin roll som förälder.

Diskussioner kring olika ämnen

Vi träffas åtta gånger. Ämnen vi tar upp och diskuterar är till exempel:

  • Uppmärksamma det positiva
  • Bevara ditt lugn
  • Bortse från negativt beteende
  • Förhandling

Kursen leds av utbildade COPE- instruktörer. Vid varje kurstillfälle bjuder vi på kaffe/the och fralla.

Vad är COPE-metoden?

Metoden har utarbetats av professor Charles Cunningham i Canada. Syftet med COPE-kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärkas i sitt föräldraskap.

Vid varje kurstillfälle utgår man ifrån videoexempel - korta filmsekvenser med olika situationer som kan uppstå i en familj. Efter videofilmen diskuterar ni i mindre grupper olika lösningar som man kan använda sig av.

Alla föräldrar får chansen att samtala och byta erfarenheter med varandra. För att pröva nya lösningar ges en hemuppgift efter varje kurstillfälle.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se