Föräldrakurs online

Att vara förälder kan vara både härligt och svårt. Ibland behövs stöd och strategier för att lättare förstå sitt barn och bli stärkt i föräldraskapet. Välkommen att anmäla dig till en webbaserad föräldrakurs!

Kursen riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 och 12 år. Programmet innehåller sju webbaserade avsnitt som tar upp strategier för att du som förälder ska förstå och bemöta ditt barn på ett respektfullt sätt, hantera uppkomna situationer och bli stärkt i ditt föräldraskap. I varje avsnitt ingår 30 minuters telefoncoachning av utbildad kursledare. Du får coachning individuellt eller i grupp.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Skriv din e-postadress och ett telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid.

För att kunna hantera ditt ärende behöver Kungsbacka kommun spara och behandla personuppgifterna du lämnar i formuläret. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter och sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att hantera ditt ärende. Nämnden för Kultur & Fritid är är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, ändrade eller raderade.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se