Erik Hellmén Petra Krantz Lindgren_foto Gabriel Liljevall Mattias Ribbing_foto Gabriel Liljevall

Föräldrar emellan – ett nätverk för kunskap och inspiration

Nätverket Föräldrar emellan jobbar med konsten att vara förälder. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar efterfrågar stöd och kunskap på många olika sätt, ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn.

Digitala föreläsningar hösten 2020

Höstens föreläsningar för föräldrar sker digitalt. Ingen föranmälan behövs. Länk till sändningarna kommer du att hitta på den här sidan under informationen om respektive föreläsning, en vecka innan föreläsningen startar. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor via chatt. Du kommer inte att vara på bild eller höras i sändningen.

Visningen sker via Microsoft Teams och du kan se sändningen i din webbläsare, på dator, telefon eller surfplatta. Det flesta webbläsare fungerar, men många upplever problem med Internet Explorer och Safari. Om du upplever problem så testa i första hand en annan webbläsare såsom Microsoft Edge eller Google Chrome eller ladda ner Microsoft Teams som app till dator eller telefon.

Mer information om hur du deltar i en Live-händelse i Teams

Mat för tränande och idrottande barn och unga
Tisdag 15 september klockan 18-20

En föreläsning om bra mat för prestation, återhämtning och utveckling för barn och unga som tränar och idrottar.

Erik Hellmén är sakkunnig i nutrition på Örebro läns Idrottsförbund samt föreläsare och författare till Bra mat för unga idrottare samt Kost för idrottande barn och unga.

Du kan se föreläsningen i efterhand här på sidan upp till en vecka efter föreläsningstillfället. Dokument från föreläsningen hittar du längst ner på den här sidan.

För barnets bästa - från tjat och skärmbråk till samarbete
Tisdag 13 oktober klockan 19-21

Glöm tjat och mutor - välkomna samarbete och ömsesidig respekt. En föreläsning för dig som vill få till en mer positiv samvaro, färre (eller åtminstone bättre) konflikter och ännu mer välmående relationer med barnen. 

Lärande och samarbetsförmåga, skärmtid och barnhjärnans utveckling, hållbar konflikthantering och stärkande kommunikation är ämnen för kvällen.

Petra Krantz Lindgren, beteendevetare och författare, föreläser tillsammans med Mattias Ribbing, hjärntränings-expert och författare.

Ta del av frågestunden efter föreläsningen:

 

 Särskilt begåvade barn

Torsdag 12 november klockan 19-20.30

Särskilt begåvade barn har en väsentligt större kunskapstörst och inlärningsförmåga än sina jämnåriga. Det finns en stor risk för att särbegåvade barn känner sig annorlunda och drar sig undan, döljer sina förmågor eller blir utåtagerande. Det kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka, uppmärksamma och uppmuntra deras begåvning.

Vi får ta del av hur skolor i Kungsbacka upptäcker och möter dessa elever samt bakgrunden till arbetet som började som ett projekt i Kungsbacka kommun. Vi får veta mer om vardagen för dessa barn och hur samarbetet mellan hem och skola kan fungera.

Robert Johansson och Anna Sjöstrand, lärare i Kungsbacka, föreläser.

Nätverk för kunskap och inspiration

Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap.

Nätverket har funnits sedan 2002 och består av kontaktpersoner från de flesta av kommunens förvaltningar, svenska kyrkan, pingstkyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Brottsofferjouren, Rädda barnen och Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka.

Kostnadsfria föreläsningar

Målet är att genom samverkan erbjuda kostnadsfria föreläsningar i Kungsbacka kommuns samtliga kommundelar. Föreläsningarna fördelas terminsvis på 6-8 storföreläsningar och 6-8 föreläsningar i mindre sammanhang på befintliga mötesplatser som exempelvis förskolor.

Alla föreläsningar har fri entré.

Vi ger även information om andra mötesplatser för föräldrar såsom kommunens kurser för föräldraskapsstöd, studiecirklar och dialogforum.

Föräldrar emellan har förmånen att bli sponsrade av nedanstående företag som alla arbetar för ett tryggare Sverige och Kungsbacka:

  • Aranäs fastigheter 

Föräldrar emellan finns på Facebook. Där kan du på ett smidigt sätt få information om våra kommande föreläsningar.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se