Föräldrar emellan – ett nätverk för kunskap och inspiration

Nätverket Föräldrar emellan jobbar med konsten att vara förälder. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar efterfrågar stöd och kunskap på många olika sätt, ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn.

Vårens program 2020

Föreläsningen "Att bli med moppe" är inställd och framflyttad till torsdag 24 september klockan 18.30-20.30 på Kulturhuset Fyren, Kulturtorget.

Se hela vårens program här

Bokning till filmen Allt för min son den 26 mars kl 18.30

Nätverk för kunskap och inspiration

Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap.

Nätverket har funnits sedan 2002 och består av kontaktpersoner från de flesta av kommunens förvaltningar, svenska kyrkan, pingstkyrkan, studieförbund, Rädda barnen och Region Halland.

Kostnadsfria föreläsningar

Målet är att genom samverkan erbjuda kostnadsfria föreläsningar i Kungsbacka kommuns samtliga kommundelar. Föreläsningarna fördelas terminsvis på 6-8 storföreläsningar och 6-8 föreläsningar i mindre sammanhang på befintliga mötesplatser som exempelvis förskolor.

Alla föreläsningar har fri entré och ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Vi ger även information om andra mötesplatser för föräldrar såsom kommunens kurser för föräldraskapsstöd, studiecirklar och dialogforum.

Föräldrar emellan har förmånen att bli sponsrade av nedanstående företag som alla arbetar för ett tryggare Sverige och Kungsbacka:

  • Aranäs fastigheter 

Föräldrar emellan finns på Facebook. Där kan du på ett smidigt sätt få information om våra kommande föreläsningar.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se