Hallå förälder - februari 2021

I Hallå förälders första nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya kurser och föreläsningar för föräldrar och lära dig mer om riskerna med den virala trenden ”challenges” som sprids bland unga på sociala medier.

Föräldraskapsstöd - nya föreläsningar och kurser

Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. Kungsbacka kommun erbjuder föräldraskapsstöd för att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och unga. Här är vårens föreläsningar och kurser:

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Anette Svensson, hälsoutvecklare
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se

Barnkonventionen och föräldrars ansvar

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Känner du till vilka rättigheter barn har enligt barnkonventionen? Du kan lära dig mer om barns rättigheter och hitta kontakter till det stöd som vårdnadshavare kan få i kommunen. Läs mer i broschyren Barns rättigheter och föräldrars ansvar

Droger: Fokus alkohol

I Sverige finns det droger och det är den verklighet vi lever i idag, Kungsbacka kommun är inget undantag. Som vårdnadshavare är det bra att vara uppmärksam på olika trender och ha kunskap om drogers effekter. Det kan handla om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Vi kan tillsammans hjälpa till att förebygga de omfattande konsekvenser som droger bär med sig. I det här nyhetsbrevet för januari fokuserar vi på alkohol.

Fakta om alkohol

Visste du att fyra av tio niondeklassare har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? Det visar den nationella drogvaneundersökning som CAN genomför varje år.

Problematik kopplat till alkoholkonsumtion kostar det svenska samhället över 100 miljarder kronor per år. Det är cirka 10 procent av den svenska statsbudgeten! Du kan läsa mer i förra årets rapport från Systembolaget.

Vad kan jag göra som vuxen?

  • Du kan bidra med är att förskjuta ditt barns alkoholdebut. Tidig debut ökar riskerna för bland annat beroende- och missbruksproblematik i framtiden.
  • Prata med ditt barn om varför alkohol är skadligt och köp inte ut eller bjud inte på alkohol hemma.
  • Ta gärna hjälp av Tonårsparlören för tips på hur du kan möta barn och unga i samtalet kring alkohol.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Jonas Kosk, drogförebyggande utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se

Heads-up!  - challenges i sociala medier

Just nu trendar ”challenges” på sociala medier – läs om vad du kan göra som vuxen!

Vad är challengers?

En challenge är en viral trend där man uppmanar andra att göra olika utmaningar och sprids vanligtvis via Facebook, Instragram, Snapchat eller Tiktok. Ice Bucket challange, Harlem Shake och Cinnamon challenge kanske låter bekant? 

Många av dessa utmaningar är roliga och kul att göra men det finns också de som kan vara direkt farliga. Här är några exempel:

  • Att lägga sig på en bilväg och hoppa undan så sent som möjligt har varit en challenge under 2020.
  • “Dragons breath” innebär att men stoppar små bollar med flytande kväve i munnen som gör att det ryker. Den flytande kväven kan ge allvarliga skador i luftvägar och mag- och tarmkanalen.  Du hittar mer information på Giftinformationscentralen
  • Att tända eld på papperskorgar i skolan är en challenge som har förekommit. Detta är inte bara brottslig utan också livsfarlig.

Vad kan du göra som vuxen?

Nya challenges dyker upp hela tiden och sprids snabbt. Det här kan du göra för att förhindra att barn och unga testar de utmaningar som inte är okej:

  • Ha gärna lite koll på vad din ungdom gör på sociala medier. Skuldbelägg, kontrollera eller spionera inte, var genuint nyfiken och intresserad. Men det är viktigt att markera var gränsen går för vad som är okej och vad som inte är okej.
  • Var delaktig om din ungdom vill prova en challenge som är okej. Om din ungdom till exempel vill testa att äta olika stark chilifrukt, var gärna med på ett eller annat sätt. På detta sätt blir det mer naturligt för din ungdom att berätta om nya utmaningar som de ser på sociala medier och då kan du stoppa det när en farlig sådan dyker upp.
  • Sprid gärna information angående en farlig challenge om du får kännedom om detta. Ingrip eller stoppa gärna om du misstänker att någon genomför en farlig challenge.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Maria Frykstedt, brottsförebyggande utvecklare
0300-83 71 26
maria.frykstedt@kungsbacka.se

Jenny Sjöström, polis
jenny.sjostrom@polisen.se

Fem områdespoliser i Kungsbacka

Polisen prioriterar att arbeta med ungdomar och i Kungsbacka finns en speciell grupp områdespolisen som syns där ungdomar befinner sig. Områdespoliserna är fem stycken och arbetar relationsskapande och brottsförebyggande och har bland annat ett nära samarbete med skolorna.

Kontakt gärna områdespolisen via mejl: omradespolisen.lpo-kungsbacka@polisen.se

Har du sett något som du vill tipsa polisen om?

Har du möjlighet så ring gärna 114 14, men du kan också använda webbformuläret på polisens hemsida. Dina tips är oerhört viktiga för att polisen ska kunna agera brottsförebyggande. Tack för att du hjälper oss att göra Kungsbacka tryggare!

Gästen har ordet: Ung i Kungsbacka

Här kan du läsa om en verksamhet i kommunen, en förening eller en organisation som berättar om vad de gör och ger tips. Först ut i januaris nyhetsbrev är enheten Ung i Kungsbacka på Kungsbacka kommun.

En verksamhet som skapas av unga

I Kungsbacka är det ungdomarnas engagemang och intressen som formar ungdomsverksamheten. I hela kommunen finns mötesplatser och lokaler, där ungdomarna kan träffa andra unga eller få stöd och handledning kring allt som rör deras fritid.

Sedan i höstas har ungdomsverksamheten i Kungsbacka även en digital plattform – Ung i Kungsbacka online. Här arrangeras alltifrån datorbyggarskolor och hantverkscaféer till spelturneringar och quiz-kvällar.

För dem som vill starta ett projekt, arrangera ett event eller utveckla ett intresse finns pengar att söka och lokaler att låna. Till sin hjälp finns ungdomskonsulenter och hälsopedagoger som inspirerar ungdomarna att förverkliga sina drömmar.

Här hittar du mer information om Ung i Kungsbackas verksamhet.

Kontakta oss

Har du frågor om nyhetsbrevet eller förslag på något du vill ha med? Kontakta gärna:

Anette Svensson, hälsoutvecklare
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se