Hallå förälder! - april 2021

I nyhetsbrevet för april kan du läsa om nya föräldrakurser, om nattvandring och lära dig mer om vad som gäller när din tonåring skaffar moppe. Du får även information om sexualbrott på nätet och hur du kan prata med ditt barn om narkotika. Dessutom har ungdomsmottagningen ordet och berättar om vilket stöd som finns.

Avsändare för brevet är Kungsbacka kommun tillsammans med polisen i Kungsbacka. Vi publicerar tre nyhetsbrev per år för att sprida information, ge tips på kurser eller föreläsningar och ge råd om var du kan vända dig för stöd eller hjälp. Du läser brevet direkt på den här sidan.

Föräldraskapsstöd

Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. Kungsbacka kommun erbjuder föräldraskapsstöd för att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och unga. 

Föräldrakurser - ny kurs för tonårsförldrar

Kommunen har kostnadsfria kurser för föräldraskapsstöd utifrån COPE-metoden. Kurserna ger verktyg för att förstå och bemöta ditt barn på ett respektfullt sätt och att bli stärkt i ditt föräldraskap. Nu erbjuder vi även en digital kurs för tonårsföräldrar.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Anette Svensson, hälsoutvecklare
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se

Nattvandring - vill du vara med?

Under kvällar och nätter kan det upplevas otryggt att vistas ute, därför kan det kännas bra att det finns andra människor ute som har koll och kan finnas till hands som det skulle behövas. Nattvandrare vistas ute kvällar och nätter och bidrar till en ökad trygghet för både ungdomar och andra vuxna.

I Kungsbacka har vi nattvandringsgrupper i nästan alla områden. Är du intresserad av att börja vandra eller vill veta mer så kan du läsa mer på www.kungsbacka.se/nattvandra

Polisen informerar om mopeder och a-traktorer

Om ditt barn har fyllt eller kommer fylla 15 under året så har hen lov att köra moped, mopedbil, A-traktor och fyrhjuling. Vi vill påminna dig som vårdnadshavare om vilka regler som gäller för detta. Många gånger är det du som förälder som står som ägare till tonåringens fordon. Som förälder är det viktigt att veta att det är du som har det yttersta ansvaret för att ditt barn kör säkert och lagligt. 

Daniel från polisen i Kungsbacka berättar mer i klippet om vad som kan vara bra att ha koll på som förälder till ett barn med moped, mopedbil eller A-traktor.

Om du har frågor till polisen så märk ditt mejl med mopedföreläsning och mejla registrator.vast@polisen.se.

 

Delbart? - Sexualbrott mot barn på nätet

Just nu genomför polisen den nationella kampanjen Delbart som syftar till att öka kunskapen om sexualbrott mot barn på nätet.

– Vi ser att det blir allt vanligare att barn har, tar eller sprider nakenbilder i sociala medier. Det är väldigt populärt att starta grupper som det cirkulerar bilder i, berättar Ewa Thored utredare vid ISÖB-gruppen (internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn) vid polismyndigheten.

På polisens webbplats finns mer information och tips på hur du kan prata med ditt barn:

Delbart - information från polisen

Du kan även se polisens film som du kan prata om tillsammans med ditt barn eller din ungdom:

 

Droger - fokus på narkotika

I varje nyhetsbrev har vi ett avsnitt om olika former av droger. Det kan handla om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Den här gången fokuserar vi på narkotika.

Föräldraskolan

Vad behöver du som förälder ha koll på vad det gäller droger? Du kan lära dig mer i polisens material till föräldrar som heter Föräldraskolan.

Föräldraskolan

Hur ser det ut i Kungsbacka?

I Kungsbacka kommun är de vanligaste narkotikapreparaten cannabis, kokain och Tramadol, något som kan bekräftas genom analyser av kommunens avloppsvatten. Enligt samma mätningar har narkotikaanvändningen gått ner över tid, vilket är positivt.

Det finns ändå en välkänd tillgänglighet av narkotikapreparat enligt den lokala polisen.  Det betyder att många problem kvarstår och här har du som förälder en viktig roll att hjälpa ditt barn.

Tips till dig som förälder

  • Prata med ditt barn om narkotika. Om du är tydlig med gränser stärker du ditt barn till att fatta sunda val i livet och som gör dem mer motståndskraftiga mot beslut som påverkar deras hälsa negativt.
  • Lyssna på ditt barn! Om ditt barn vill prata med dig om narkotika är det viktigt att lyssna in vad ditt barn har att säga. Att vara öppen för dialog skapar en bättre relation och förtroende er emellan vilket ökar chanserna för att hen vågar berätta saker för dig om någonting har hänt.  
  • Var uppmärksam på drastiska förändringar! Om ditt barn slutar prestera i skolan, samtidigt som hen är mer frånvarande så kan det vara två varningsklockor om att allt inte står rätt till. Våga ta samtalen med ditt barn eller sök hjälp om du känner en djupare oro för ditt barns hälsa.

Det finns hjälp att få

Om du önskar stöd eller hjälp kan du kontakta Mottagning barn och unga på 0300-83 48 89. Via mottagningen Vändpunkten erbjuds råd, stöd och samtalsbehandling, både enskilt och i familjesamtal.

Ny upplaga av tonårsparlören

I tonårsparlören hittar du fakta och tips om ungdomar och alkohol. Den dimper ner i brevlådan hos 119 000 hushåll runt Valborg för de som har barn i 13 till 14-årsåldern hemma. Allt för att göra tonårstiden lite lättare - både för dig och din tonåring.

Tonårsparlören

I den flerspråkiga broschyren ”Alkohol och tonåringar – till dig som är förälder” finns information om alkoholens roll i Sverige, om alkohol och unga och tips för att få mer stöd. Broschyren finns på sex språk och som ljudfil på somaliska.

Tonårsparlören på olika språk

Gästen har ordet: Ungdomsmottagningen

Vi på Ungdomsmottagningen i Kungsbacka välkomnar alla ungdomar från 13 år till och med 23 år, oavsett om du är kille, tjej, transperson eller om du inte vill definiera dig. Här arbetar barnmorskor, samtalspersonal och läkare.

Tystnadsplikt och gratis besök

Vi har tystnadsplikt och det kostar inget att besöka oss. Till ungdomsmottagningen kan du och din ungdom vända er om hen har tankar eller frågor om sin kropp, hur hen har det och hur hen mår.

Puberteten är perioden då kroppen utvecklas från barn till vuxen. Det är mycket som händer i en ungdoms liv under den här tiden. Att komma i puberteten kan kännas på olika sätt - roligt och spännande men också förvirrande och jobbigt. Tankar och känslor förändras ofta. Din ungdoms humör kan ändras snabbt och hen kan bli irriterad på saker hen inte blev irriterad på tidigare. Din ungdom kan känna sig ledsen ibland och börja fundera mer kring sig själv.  Det är jättevanligt att det känns just så här.

Vanliga frågor som unga kommer med till oss på ungdomsmottagningen handlar till exempel om psykisk hälsa/ohälsa, mens, sexualitet, relationer samt preventivmedel och könssjukdomar när det är aktuellt.

Vi finns online

I dessa tider är vi extra tillgängliga online. Det går enkelt att boka en tid till oss via vår app Ungdomsmottagningen Halland. Via appen får din ungdom prata direkt med oss i ett videosamtal. Hen får samma hjälp som vid ett fysiskt besök.

Har din ungdom behov av att komma till oss fysiskt eller om du har frågor hittar ni våra kontaktuppgifter här: Ungdomsmottagningen Kungsbacka

Tips på webbsidor för unga

Gå gärna in på umo.se, en nationell webbsida som handlar om det unga ofta frågar om:

umo.se

Du kan också gå in på youmo.se där finns information på flera språk:

youmo.se - information på olika språk

Kontakta gärna

Har du frågor om nyhetsbrevet eller förslag på något du vill ha med? Kontakta gärna:

Anette Svensson, hälsoutvecklare
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se