Foto: Bildarkivet.se/Anne Dillner

Hallå förälder! - augusti 2021

Välkommen till nyhetsbrevet Hallå förälder! – för dig som är vårdnadshavare eller annan betydelsefull vuxen. Du läser nyhetsbrevet direkt på den här sidan.

Avsändare för brevet är Kungsbacka kommun tillsammans med Polisen i Kungsbacka. Vi publicerar tre nyhetsbrev per år för att sprida information, ge tips på kurser eller föreläsningar och ge råd om vart du kan vända dig för stöd eller hjälp.  

Hallå förälder! - augusti 2021

I nyhetsbrevet för augusti kan du läsa om nya föräldrakurser, om nattvandring och vad unga i kommunen tycker är viktigast i sin relation med föräldrarna. Du får även information om våld i ungas relationer och hur du kan prata med ditt barn om tobak. Dessutom har Trygga Barnen ordet och berättar om vilket stöd som finns för unga. 

Föräldraskapsstöd

Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. Vi erbjuder föräldraskapsstöd för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. 

Föräldrar emellan – konsten att vara förälder 

Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna kunskap, inspiration och motivation. Föreläsningarna är gratis och för föräldrar med barn i alla åldrar.   

Föräldrakurser 

Vi erbjuder kostnadsfria kurser för föräldraskapsstöd utifrån COPE-metoden. De ger verktyg för att förstå och bemöta ditt barn på ett respektfullt sätt och att bli stärkt i ditt föräldraskap. 

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Anette Svensson, hälsoutvecklare
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se

Kommunikation med föräldrar är det viktigaste för barn och unga 

Att kommunicera är viktigt för att ha en god relation med sina föräldrar och att föräldrar visar intresse utan att vara dömande. Det är ett av resultaten från projektet som elva unga kommunutvecklare genomförde under tre veckor i Kungsbacka kommun i somras. De undersökte vad kommunens unga invånare har för attityder och åsikter om bland annat föräldraskap. 

Resultatet presenterades för kommunens politiker och tjänstepersoner. Slutsatsen är att det viktigaste för unga är en öppen kommunikation med föräldrarna. Många betonade betydelsen av den vardagliga kommunikationen och att ”föräldrar ska vara lika intresserade vid matbordet som när jag mår dåligt.” Det leder till en ökad förståelse och gör att ungdomarna inte känner sig ensamma i sina problem.

Vill du läsa hela rapporten? Läs kommunutvecklarnas rapport 2021

Barnfridsbrott och barn som upplever våld 

Vart tionde barn har upplevt våld i familjen. Att uppleva, se och höra våld mot en förälder och omsorgsperson kan få allvarliga konsekvenser för barn. Våldet är en stressfaktor som ökar risken för lägre livskvalitet, sämre skolresultat och problem som psykisk sjukdom, trauma, ångest, utåtagerande beteende och självskadebeteende. Därför är det viktigt att stärka arbetet med att skydda och stödja dessa barn som upplever våld i familjen. 

För att stärka barns straffrättsliga skydd har riksdagen beslutat att införa ett särskilt barnfridsbrott. Det innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att se och uppleva vissa brottsliga gärningar, som vålds- och sexualbrott, i nära relation. Lagändringen började gälla från 1 juli 2021. 

Våld i ungas relationer 

Våld i ungas relationer är mycket vanligt och kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Digitalt våld kan också förekomma. Det kan vara att hota, trakassera eller sprida rykten på sociala medier, att sprida nakenbilder eller att skicka falska meddelanden till vänner och familj. Digitalt våld kan också vara att den ena partnern använder appar som lyssnar av den andra partnern eller visar var hen befinner sig för att kontrollera vad hen gör.  

På ungarelationer.se kan unga under 20 år få stöd och information om man blir utsatt i sin relation, är kompis till någon som blir utsatt eller är den som utsätter. Där finns en öppen chatt varje kväll klockan 20–22.  

Där kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation ska vara. Läs vad du som vuxen kan göra för ungas relationer

Film: Ser du varningstecknen? Det gör vi. Lär dig om våld i ungas relationer. 

Nattvandring  

Under kvällar och nätter kan vissa känna sig otrygga utomhus. Därför kan det kännas bra att det finns andra människor ute som har koll och stötta om det skulle behövas. Nattvandrare är ute kvällar och nätter och bidrar till en ökad trygghet för både ungdomar och andra personer. I Kungsbacka har vi grupper som nattvandrar i nästan alla områden. Är du intresserad av att börja nattvandra eller vill veta mer? Läs mer om nattvandring  

Spelmissbruk bland unga 

I bland kan det vara svårt att kontrollera sitt spelande. Länsstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om digitala spel och spel om pengar. Där kan du läsa om vad spelproblem är, varningstecken och vad du kan göra som förälder. Läs mer om spelmissbruk bland unga 

Droger - fokus på tobak 

I varje nyhetsbrev har vi ett avsnitt om olika former av droger. Det kan handla om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Den här gången fokuserar vi på tobak. 

I Kungsbacka och i övriga Sverige visar trenden att det är allt färre unga som röker cigaretter. I årskurs 8 är det tre procent som uppger att de röker minst en gång i veckan. I årskurs 2 på gymnasiet är det nio procent som uppger att de röker minst en gång i veckan. När det gäller snusning går trenden uppåt. I årskurs 8 är det fyra procent som uppger att de snusar minst en gång i veckan. I årskurs 2 på gymnasiet uppger 27 procent att de snusar minst en gång i veckan. På bara tre år har användningen av snus bland tjejer i årskurs 2 på gymnasiet ökat från 2 till 13 procent.  

Du som vuxen spelar en viktig roll 

Det finns många risker med att använda tobak, men de påverkar sällan unga att välja bort eller sluta att använda tobak. Bland unga som använder tobak är risken högre att också testa narkotika, enligt lokala undersökningar om ungas drogvanor. Det är den gruppen unga som i högre utsträckning vet vart man kan få tag på, blivit erbjuden eller som har testat narkotika. Detta är fakta och argument som kan hjälpa dig som vuxen när du pratar med ditt barn om tobak eller när du sätter gränser. 

Risker med tobak

Det finns mycket fakta om varför cigaretter och snus är skadligt för hälsan. Rökning leder till femtio gånger högre risk för lungcancer, tio gånger högre risk för att få kol eller matstrupscancer och förhöjd risk för hjärtinfarkt eller stroke. Snusning är långt ifrån ofarligt och har också en massa olika negativa effekter på hälsan – inte minst är nikotinet beroendeframkallande vilket kan göra det väldigt svårt att sluta. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, ger en ökad risk för diabetes typ 2, skadar slemhinnan i munnen och kan öka risken för tandlossning. Det finns även ett samband mellan snusning och skador på leder och muskler, nedsatt hörsel och minskad möjlighet att bli gravid. 

Det finns hjälp att få 

Om du vill ha stöd eller hjälp för att ditt barn använder tobak, kan du läsa mer på 1177 Vårdguiden via länkarna nedan: 

Hjälp att sluta snusa - 1177 Vårdguiden 

Har du frågor eller vill du ha stöd kring tobak och unga? Kontakta gärna:

Maria Frykstedt, samordnare
maria.frykstedt@kungsbacka.se  

Jenny Sjöström, kommunpolis
jenny.sjostrom@polisen.se  

Gästen får ordet - Trygga Barnen 

Trygga Barnen är en barnrättsorganisation som vill hjälpa barn och unga som växer upp i familjer med missbruk. Vi erbjuder handfast stöd och arbetar aktivt med att sprida kunskap för att ta bort den skuld och skam som många av dessa barn känner. Trygga Hjältar är vårt rikstäckande nätverk som jobbar uppsökande för att komma i kontakt med barn och unga lokalt. Vi föreläser också på skolor, fritidsverksamheter och föreningar.  

Stöd som finns i Kungsbacka är Tryggt Häng, där vi en gång i månaden bjuder in barn och unga mellan 7–25 år till häng. Vi bjuder på mat, hittar på roliga aktiviteter eller bara hänger. Det finns alltid möjlighet att prata av sig eller be om hjälp. Nästa häng är 16 september.  

Det finns också Trygg Hand där vi erbjuder att gå med som stöd till exempelvis socialtjänsten. Vi har också Trygg Chatt via Snapchat där unga kan chatta med oss anonymt.  

Se mer av vårt arbete

Kontakta oss

Snapchat: th.kungsbacka
marielle.jarlinius@tryggabarnen.org
0707-67 09 43 

Tidigare nyhetsbrev

Missade du nyhetsbrevet i april? Du kan läsa det på vår webbplats:

Hallå förälder! - april 2021

Kontakta gärna

Anette Svensson, utvecklare
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se