Onlineprogram för nyblivna föräldrar

Programmet tar upp grunderna till ett hållbart och jämställt föräldraskap under bebisens första år. Programmet är baserat på forskning, trender och föräldrabehov.

Ämnen som berörs är kommunikation, anknytning och relationsbyggande, reflektion och jämställdhet. Programmet består av fyra webbaserade avsnitt. Lyssna och titta när det passar dig. Det finns även möjlighet till diskussionsforum med andra föräldrar.

Programmet genomförs i pilotsamarbete mellan Kungsbacka kommun och Eken coaching.

Anmälan

Kontakta info@ekencoaching.se. Du måste bo i Kungsbacka kommun. Anmäl dig mellan 1 mars och 31 september 2019. Du har därefter tillgång till programmet under ett år.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se