Foto: Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Foto: Justem Johansson/Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se Foto: Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se

Stöd till anhöriga

Kungsbacka kommuns anhörigstöd vänder sig till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet med fysisk eller psykisk sjukdom, eller som har funktionsnedsättning.

Här finns information om anhörigstöd om du är anhörig till barn, ungdom eller vuxen med till exempel:

  • långvarig psykisk ohälsa
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • om du är anhörig till barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom

Ring gärna till oss om din situation inte passar in här eller om du är osäker, så hjälper vi dig.

Om någon i familjen eller i ens närhet har drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning så påverkas de runtomkring på olika sätt. Anhörigstödet ska vara individuellt utformat och flexibelt för att passa dig som stöttar, hjälper eller lever med någon.

Stöd av anhörigkonsulent

Samtal – enskilt eller i grupp

Det kan underlätta att prata med någon som är insatt i anhörigas situation. Anhörigkonsulenten erbjuder samtal i form av stöd, information och vägledning. Det kan handla om hur din eller er situation ser ut just nu, information om stöd och hjälp från samhället eller att tillsammans med anhörigkonsulenten fundera kring möjliga vägar att hantera en frågeställning.

Ibland är ett bra stöd att få dela erfarenheter med andra i en liknande situation som din. Vi anordnar cirklar eller grupper vid intresse.

Vill du veta mer eller boka en tid kontakta anhörigkonsulenten.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera samtalet. Det betyder att du kan vara anonym och att samtalet inte registreras i några system. Stödet är kostnadsfritt.

Information

Anhörigkonsulenten ska kunna arrangera eller delta i informationsträffar eller utbildningar. Se höstens program under dokument längst ner på sidan.

Stöd genom bistånd eller insatser

Läs mer här om du och/eller din närstående vill ansöka om insatser som avlösarservice, kortidsvistelse, ledsagarservice eller andra insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service, LSS.

Kontakta gärna