Foto: Magnus ström/Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se Foto: Kerstin Andersson/Bildarkivet.se

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Kungsbacka kommun erbjuder stöd, omsorg och service till dig som är barn eller ungdom med funktionsnedsättning.

Hos oss kan du ansöka om att få delta på läger eller ansöka om att få stöd genom en kontaktperson, ledsagare eller avlösare. Målet är att du ska få samma möjligheter och levnadsvillkor som andra.

Ansök om stöd

För att ansöka om stöd måste du kontakta en av våra socialsekreterare genom att ringa eller skriva. Om du är under 15 år är det din förälder eller företrädare som gör ansökan.

Utifrån ditt behov och lagar

Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller. Vi beräknar att du får svar inom tre månader efter att du ansökt. 

Läs mer om vilket stöd du kan få under rubrikerna till vänster.