Foto: Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se Foto: David Zandén/Bildarkivet.se

Boende

I vissa fall kan barn med en funktionsnedsättning behöva bo utanför föräldrahemmet. Då kan du ansöka om bostad med särskild service för ditt barn.

Trygghet och hemkänsla

Bostäder med särskild service för barn och unga ska i första hand vara ett komplement till föräldrahemmet och erbjuda trygghet, hemkänsla och personligt utformade insatser för de boende. Varje barn har ett eget rum med dusch och toalett utöver de gemensamma samlingsrummen. Det finns personal dygnet runt.

Avgifter

Föräldrarna med försörjningsansvar betalar en avgift för kost och logi. Föräldrar som har barnbidrag står även för kläder, fickpengar och förbrukningsartiklar. Kommunen betalar barnets eller ungdomens fritidsaktiviteter på boendet och i närmiljön.

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. Om du är under 15 år är det din förälder eller företrädare som gör ansökan. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och lagen om stöd och service, LSS. Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12