Kontaktperson

Om du saknar eller har ett begränsat socialt kontaktnät och känner dig isolerad kan du ansöka om kontaktperson.

En kontaktperson stödjer dig i sociala kontakter för att komma ut i samhället. Tillsammans gör ni aktiviteter eller bara pratar en stund. 

Aktiviteter 

Vanligtvis träffas du och din kontaktperson varannan vecka. Den andra veckan har ni istället telefonkontakt. Ni gör aktiviteter tillsammans utifrån intresse, det kan exempelvis vara att ringa och prata en stund, umgås, ta en promenad, gå på bio, teater eller på fotbollsmatch.

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. Om du är under 15 år är det din förälder eller företrädare som gör ansökan. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller, såsom lagen om stöd och service, LSS. Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Kungsbacka kommun
Individ & Familjeomsorg
Socialsekreterare
434 81 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12