Foto: Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se

Korttidsvistelse

Många barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning kan då och då behöva vistas någon annanstans än i det egna hemmet. Det kan vara i en stödfamilj, i ett korttidshem eller på ett läger. Det kallas med ett gemensamt ord för korttidsvistelse.

Miljöombyte & avlastning

Det kan handla om att få ett positivt miljöombyte, träffa andra barn och ungdomar i samma situation och om att avlasta föräldrar och anhöriga. Vistelsen i stödfamilj, korttidshem och läger sker under kortare perioder, exempelvis en helg eller dag då och då. 

Korttidshem
Barnet eller ungdomen bor på ett korttidshem där de har ett eget rum och har personal som ger stöd och omsorg dygnet runt.

Stödfamilj
Barnet eller ungdomen bor i en annan familj, som ger stöd och omsorg. 

Läger
Barnet eller ungdomen deltar i läger med andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Det finns personal som ger stöd och omsorg dygnet runt.

Vi tar ut en fastställd avgift för insatsen.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. Om du är under 15 år är det din förälder eller företrädare som gör ansökan. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov, lagen om stöd och service, LSS och socialtjänstlagen, SoL. Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12