Foto: HK Anderssson/Bildarkivet.se Foto: Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se

Korttidshem

Till ett korttidshem kan barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning vistas i hemlik miljö.

Korttidshemmen har strukturerad och individanpassad verksamhet i hemlikmiljö. Vi jobbar strukturerat och använder oss av olika individanpassade scheman och hjälpmedel, samt rutiner kring rum, tid och färg. 

Stimulans och avlastning

Er familj kan till exempel behöva ett korttidshem om ert barn behöver stimulans och miljöombyte eller om ni som föräldrar behöver avlastning.

Stöd och aktiviteter

På korttidshemmen bor barnet eller ungdomen i eget rum och det finns personal som ger stöd och omsorg dygnet runt. Vi ordnar också olika aktiviteter, så som att:

  • Åka och bada 
  • Gå på konsert eller bio 
  • Spela spel 
  • Lyssna på musik 
  • Spela fotboll

Vård och mediciner

Barnsjuksköterskor tar hand om barnets medicinska behov på korttidshemmet. Det innebär att de hanterar barnets läkemedel, och ger råd och stöd i medicinska frågor till både anhöriga och personal.

Tre korttidshem

Kungsbacka kommun har tre korttidshem för barn, ungdomar och unga vuxna:

  • Skogsalléns korttidshem har plats för upp till fem ungdomar/unga vuxna. Syftet med korttidshemmet är att stärka, förberedelse att flytta hemifrån till  ett självständigt liv utifrån den egna förmågan. Vi sätter stor vikt vid att bemöta varje individ med respekt och integritet.
  • Karsjö korttidshem har två avdelningar; Bullerbyn och Junibacken med plats för fyra barn på varje avdelning.

  • Tölö korttidshem har fyra platser.

Kostnadsfri omsorg

Omvårdnaden på korttidshemmet är kostnadsfri. Däremot betalar du en avgift per dygn för mat. Korttidshemmen står för sängkläder och handdukar. Barnet eller ungdomen tar själv med sig de hjälpmedel hen har och personliga tillhörigheter. 

Resor till och från korttidshem ordnar och bekostar du själv och ditt barn eller ungdom har med sig egna fickpengar till de aktiviteter hen gör under sin vistelse.

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. Ungdomar över 15 år kan göra ansökan själva. När du ansökt gör socialsekreteraren en bedömning utifrån barnets eller ungdomens behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12