Foto: Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se Foto: Magnus Ström/Bildarkivet.se Foto: Bildarkivet.se

Läger

På kommunens läger för barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du träffa andra unga i samma situation och prova på nya aktiviteter.

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är till exempel ADHD, Aspergers syndrom eller högfungerande autism. Tanken med våra läger är att berika din tillvaro och avlasta föräldrar och anhöriga. 

Många olika aktiviteter

På våra läger kan du till exempel:

  • Spela fotboll eller andra sporter
  • Bada, paddla kanot eller göra andra friluftsaktiviteter
  • Spela spel 
  • Se på film eller göra andra kulturaktiviteter

Helg- och lovläger

Helg- och lovläger hålls på våra två lägergårdar i Vallda och Onsala fredag till söndag. Vi erbjuder helgverksamhet var fjärde helg under skolterminen med plats för två till sex barn. Lovläger är mellan måndag till torsdag. Deltagarna delas in i grupper efter ålder.

Dagläger

Dagläger är för dig som vill åka på läger, men inte vill sova över. Lägret finns centralt i Kungsbacka och hålls i grupp varannan lördag under skolterminen. Vårdnadshavare hämtar och lämnar barnen till lägret.

Gaming gruppen

Gaming gruppen är ett dagläger i grupp med ett särskilt tema. Gaming gruppen är en trygg mötesplats för unga som är intresserade av TV- och datorspel, gaming, brädspel och andra typer av spel, och som har hemmasittandeproblematik. Här kan unga mötas kring ett gemensamt intresse, bryta sin isolering, stärka sin självkänsla och bredda sitt nätverk. Det finns 2 grupper indelade efter åldrar.

Mellan sex till åtta ungdomar ingår i respektive grupp.

Vardagsutökning

Vardagsutökning erbjuds till personer som är i behov av individuella aktiviteter eller till personer med omfattande stödbehov.

Lägret finns beläget på Smarholmen och är öppet vardagar under skolterminen. Det finns plats upp till fyra barn, med eller utan övernattning.

Trygghet och kontinuitet

Vi som leder lägren har flera års erfarenhet inom arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi strävar efter en jämn könsfördelning. För att ge trygghet och kontinuitet åt deltagarna ska samma personal i så stor utsträckning som möjligt arbeta med samma lägergrupp.

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till någon av våra socialsekreterare. Om du är över 15 år kan du själv göra ansökan. När du ansökt gör socialsekreteraren en bedömning utifrån dina behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12