Stödfamilj

Att ha en stödfamilj betyder att ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning får komma och bo i en familj, som har utsetts av kommunen.

Stimulans och avlastning

Er familj kan till exempel behöva en stödfamilj om ert barn behöver stimulans och miljöombyte eller om du som förälder behöver avlastning.

Kostnadsfri omsorg

Omvårdnaden på korttidshemmet är kostnadsfri. Däremot betalar du en avgift per dygn för mat. Korttidshemmen står för sängkläder och handdukar. Barnet eller ungdomen tar själv med sig de hjälpmedel hen har och personliga tillhörigheter. Barnet eller ungdomen har med sig personliga tillhörigheter och sina hjälpmedel.

Resor till och från stödfamiljen ordnar och bekostar familjen själv. Det är också bra om barnet eller ungdomen har med sig en mindre summa i fickpeng.

Så ansöker du

Du ansöker om stödfamilj genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. Om du är över 15 år kan du göra ansökan själv. När du ansökt gör socialsekreteraren en bedömning utifrån barnets eller ungdomens behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindarde, LSS.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12

Vill du bli stödfamilj?

Här kan du läsa mer om vad du gör som stödfamilj och om hur du anmäler ditt intresse