Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd i vardagen för att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Det är en insats för dig som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med din personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper.

Utifrån dina individuella behov

En personlig assistent hjälper dig med det som du på grund av din funktionsnedsättning inte bedöms klara på egen hand.

Du väljer vem som ska ge stödet

När du ansökt och blivit beviljad personlig assistans av kommunens socialsekreterare, kan du själv välja om du vill anlita kommunens personliga assistenter eller ett privat assistansföretag. De privata företag som vill bedriva personlig assistans måste bli godkända av Inspektion för vård och omsorg, IVO. Du kan läsa mer på IVO:s webbplats

Kommunens personliga assistenter

Vi som arbetar inom kommunens personliga assistans är specialiserade på de funktionsnedsättningar vi arbetar med. Vi har hög kompetens, ett professionellt förhållningssätt och stort fokus på kvalitetssäkring. Mer om Kungsbacka kommuns personliga assistans

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. Om du är under 15 år är det din förälder eller företrädare som gör ansökan. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller, såsom lagen om stöd och service, LSS. Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12