Foto: Tomas Adolfsén/Bildarkivet.se Foto: Björn Svensson/Bildarkivet.se Foto: Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Foto: Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se

Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Kungsbacka kommun ordnar flera olika typer av fritidsverksamheter för dig med en funktionsnedsättning. Hobbyverksamhet, idrottsresor, teaterbesök och dans är några exempel på aktiviteter.

Under rubriken Uppleva och göra här på kungsbacka.se kan du läsa mer om vilka aktiviteter du kan delta i