Det här lovar vi

Många av kommunens tjänster har kvalitetsdeklarationer. Det innebär att vi tydligt talar om vilken service och stöd du kan få, så att du vet vad du kan förvänta dig.

Du kan läsa om vad du kan förvänta dig av förvaltningen för Individ & Familjeomsorg och vilka krav du kan ställa på oss som arbetar i förvaltningen i vår kvalitetsförklaring nedan.

Kvalitetsförklaring Individ & Familjeomsorg

Under länkarna nedan kan du ta del av våra kvalitetsdeklarationer som också gäller:

Det här lovar vi om vår mottagning för barn och unga
Det här lovar vi om försörjningsstöd
Det här lovar vi om handläggning inom Funktionsstöd
Det här lovar vi om personlig assistans
Det här lovar vi om bostad med särskild service
Det här lovar vi om daglig verksamhet