Individuell plan

Om du har flera olika typer av stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, kan du få en så kallad individuell plan. Den hjälper dig att få överblick och samordna stödet.

Tydlig överblick

Den individuella planen ska hjälpa dig att få en tydlig bild av din situation; vilka insatser som görs, vilka som gör vad och vad som planeras

Vi gör planen tillsammans med dig och den ska innehålla både beslutade och planerade insatser. 

Så ansöker du

Ansök om individuell plan genom att kontakta din handläggare.