Så överklagar du

Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga det.

Du har rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut om stöd som du har ansökt kan du överklaga till förvaltningsrätten. För att överklaga skriver du till den handläggare som ansvara för beslutet och talar om vilket beslut du vill överklaga. Du hittar adressen som du ska använda längst ner på sidan.

Det här ska vara med

Du ska ange beslutsfattare, datum, varför du anser beslutet oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna också din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. 

Förvaltningsrätten avgör

Vi skickar sedan överklagandet till Förvaltningsrätten som prövar ditt överklagande. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dagen du får del av beslutet. Överklagandet ska lämnas eller skickas till den som fattat beslutet.

Skicka din överklagan hit:

Handläggarens namn
Kungsbacka kommun
Nämnden för Funktionsstöd
Box 104 09 434 24 Kungsbacka

Kontakta gärna

Har du frågor hör du av dig till din handläggare eller till

Verksamhetschef
Anita Zetterman
0300-83 52 71
anita.zetterman@kungsbacka.se