Så påverkar du

Lämna dina synpunkter

Här kan du ge förslag, beröm till kommunen eller klagomål

Svara på våra enkäter

För att vi ska veta vad du som får vårt stöd eller vår omsorg eller service tycker genomför vi regelbundet enkäter. Där får du och dina anhöriga tala om hur du upplever stödet och kontakten med oss på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.

Här nedanför kan du ta del av resultatet från tidigare enkäter.