Det här lovar vi om bostad med särskild service

I den här kvalitetsdeklarationen kan du läsa om vad vi på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg lovar att uppfylla när det gäller bostad med särskild service. Du kan också läsa om vad vi förväntar oss av dig som får stödet.

Vi erbjuder dig personalstöd en gång i veckan till en fritidsaktivitet, som kan vara individuell. Personalstödets omfattning och inriktning utgår från genomförandeplanen.

Vi erbjuder dig personalstöd en gång per år till en resa inom landet eller till ett nordiskt grannland med minst en övernattning. Därutöver kan samordnat personalstöd beviljas vid studiedagar vid Katrinebergs folkhögskola.

I en bostad med särskild service får du framföra dina synpunkter om boendet. Detta sker i de flesta fall vid brukarråd eller boendemöten.

Det här förväntar vi oss av dig 

När du behöver personalstöd vid fritidsaktiviteter eller resor ska du i god tid tala med personalen om dina planer. För resor behöver personalen kunna planera en månad i förväg.

Om vi inte kan hålla det vi tillsammans lovat i genomförandeplanen har vi som personal och du som boende ett ömsesidigt ansvar att se till att vi följer planen eller att planen ändras.

Om något blir fel

Omsorg för personer med funktionsnedsättning handlar om möte mellan människor och även om ambitionerna är höga kan det bli fel ibland. Då är en förklaring och en ursäkt det allra viktigaste. Om något blir fel kommer vi att se över våra rutiner och göra det som krävs för att åtgärda felet.

Här kan du läsa alla kvalitetsdeklarationer för Individ & Familjeomsorg

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Bo Rundberg
0300-83 51 79
bo.rundberg@kungsbacka.se