Det här lovar vi om bostad med särskild service

I den här kvalitetsdeklarationen kan du läsa om vad vi på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg lovar att uppfylla när det gäller bostad med särskild service.

I en bostad med särskild service får du framföra dina synpunkter om boendet. Detta sker i de flesta fall vid brukarråd eller boendemöten.

Om något blir fel

Omsorg för personer med funktionsnedsättning handlar om möte mellan människor och även om ambitionerna är höga kan det bli fel ibland. Då är en förklaring och en ursäkt det allra viktigaste. Om något blir fel kommer vi att se över våra rutiner och göra det som krävs för att åtgärda felet.

Här kan du läsa alla kvalitetsdeklarationer för Individ & Familjeomsorg

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Bo Rundberg
0300-83 51 79
bo.rundberg@kungsbacka.se