Det här lovar vi om daglig verksamhet

I den här kvalitetsdeklarationen kan du läsa om vad vi på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg lovar att uppfylla när det gäller daglig verksamhet. Du kan också läsa om vad vi förväntar oss av dig som får stödet.

Vi bedriver verksamhet på olika nivåer: individuell nivå gruppnivå utflyttade grupper och verksamheter individuella praktikplatser. Det innebär att arbetsuppgifterna anpassas efter din förmåga, att din självständighet kan utvecklas och att du ges inflytande över valet av arbetsuppgifter.

Om något blir fel

Omsorg för personer med funktionsnedsättning handlar om möte mellan människor och även om ambitionerna är höga kan det bli fel ibland. Då är en förklaring och en ursäkt det allra viktigaste. Om något blir fel kommer vi att se över våra rutiner och göra det som krävs för att åtgärda felet.

Välkommen att kontakta våra handläggare och dagliga verksamheter.

Här kan du läsa alla kvalitetsdeklarationer för Individ & Familjeomsorg

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Bo Rundberg
0300-83 51 79
bo.rundberg@kungsbacka.se