Det här lovar vi om handläggning

I den här kvalitetsdeklarationen kan du läsa om vad vi på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg lovar att uppfylla när det gäller att handlägga din ansökan om funktionsstöd. Du kan också läsa om vad vi förväntar oss av dig som ansöker.

Socialsekreterare på Individ & Familjeomsorg ska ha utbildning och kompetens för att på ett rättssäkert sätt kunna utreda och bedöma ditt behov av hjälp och stöd.

Om du har synpunkter

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende är du välkommen att höra av dig direkt till Individ & Familjeomsorg. Du kan också använda webbformuläret nedan.

Här kan du läsa alla kvalitetsdeklarationer för Individ & Familjeomsorg