Det här lovar vi om handläggning

I den här kvalitetsdeklarationen kan du läsa om vad vi på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg lovar att uppfylla när det gäller att handlägga din ansökan om funktionsstöd. Du kan också läsa om vad vi förväntar oss av dig som ansöker.

När du sökt kontakt med socialsekreterare på Individ & Familjeomsorg eller lämnat in en ansökan ska en socialsekreterare återkoppla till dig inom tre dagar.

Socialsekreterare på Individ & Familjeomsorg har skyldighet att informera dig om den hjälp och det stöd du kan ansöka om inom verksamheten och närliggande områden. 

Socialsekreterare på Individ & Familjeomsorg ska ha utbildning och kompetens för att på ett rättssäkert sätt kunna utreda och bedöma ditt behov av hjälp och stöd.

Du har rätt att få löpande information om vad som sker i ditt ärende.

Din ansökan ska utredas skyndsamt, vilket innebär att du ska få ett beslut inom tre månader från ansökningsdatum.

Ditt beslut följs upp kontinuerligt av socialsekreterare.

För att ditt behov av hjälp och stöd ska kunna utredas informerar socialsekreterare dig om vilka intyg du behöver lämna in.

Detta förväntar vi oss av dig

För att ditt behov av hjälp och stöd ska kunna utredas informerar socilsekreterare dig om vilka intyg du behöver lämna in.

Om du har synpunkter

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende är du välkommen att höra av dig direkt till Individ & Familjeomsorg. Du kan också använda webbformuläret nedan.

Här kan du läsa alla kvalitetsdeklarationer för Individ & Familjeomsorg