Det här lovar vi om hjälpmedel

I den här kvalitetsdeklarationen kan du läsa om vad vi på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg lovar att uppfylla när det gäller hjälpmedel. Du kan också läsa om vad vi förväntar oss av dig som får stödet.

Du ska få de hjälpmedel du behöver för att nå en godtagbar funktion och klara vardagen. 

När du fått beslut om hjälpmedel som tillhör hjälpmedelscentralens standardsortiment, ska det levereras inom 14 dagar, under förutsättning att det finns tillgängligt på länets hjälpmedelscentral. 

Om ditt hjälpmedel går sönder ska reparation ske eller annat hjälpmedel ersätta det skadade inom tio dagar, förutsatt att det finns i lager. 

Det här förväntar vi oss av dig 

När du inte längre använder ditt hjälpmedel ska du kontakta våra arbetsterapeuter för att lämna tillbaka det. Kontakta oss på 0300-83 40 00 eller individ.familjeomsorg@kungsbacka.se.

Återlämningsställe:Hjälpmedelsförrådet, Kungsbacka sjukhus.

Om något blir fel

Omsorg för personer med funktionsnedsättning handlar om möte mellan människor och även om ambitionerna är höga kan det bli fel ibland. Då är en förklaring och en ursäkt det allra viktigaste. Om något blir fel kommer vi att se över våra rutiner och göra det som krävs för att åtgärda felet.

Här kan du läsa alla kvalitetsdeklarationer för förvaltningen Individ & Familjeomsorg

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Bo Rundberg
0300-83 51 79
bo.rundberg@kungsbacka.se