Foto: Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Foto:Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se Foto: Marcus Lundstedt/Bildarkivet.se

Stöd till vuxna

Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få.

Stöd i din vardag

Som vuxen med funktionsnedsättning kan du behöva stöd för att klara din vardag och leva ett självständigt liv. Grunden för alla våra insatser är att de ska hjälpa dig att få samma möjligheter att delta i samhället som andra.

Ansök om stöd

För att ansöka om stöd måste du kontakta en av våra socialsekreterare genom att ringa eller skriva. Allt stöd är frivilligt. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller. Vi beräknar att du får svar inom tre månader efter att du ansökt.

Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du ansöker under rubrikerna till vänster.