Bli avlösare

Som avlösare tar du tillfälligt över omvårdnaden av barnet eller den vuxne, så att föräldrar eller anhöriga få mer tid för syskonen i familjen, genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i, resa bort eller bara koppla av.

Avlösning är ett yrke som handlar om att avlasta föräldrar eller anhöriga till en person med funktionsnedsättning. 

Det betyder att du som avlösare tillfälligt tar över omvårdnaden av barnet eller den vuxne, så att föräldrar eller anhöriga få mer tid för syskonen i familjen, genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i, resa bort eller bara koppla av.

Omvårdnad i hemmet

Som avlösare ger du i första hand omsorg hemma hos den du stödjer. Men du kan också följa med på promenader, leka eller göra andra aktiviteter i närheten av hemmet. 

Dina arbetsuppgifter bestäms utifrån familjens och barnets eller den vuxnes behov. I din roll ingår inte att ta hand om de andra barnen i familjen.

Praktisk hjälp & struktur

Avlösningen kan innebära att du hjälper till vid toalettbesök, med personlig hygien och med att tillreda måltider tills med, men inget annat hushållsarbete. Dina arbetstider kan ligga på dagar, kvällar, nätter eller helger.

Vissa barn eller vuxna med funktionsnedsättning behöver tydlig struktur i sin vardag. Då är det viktigt att du följer familjens instruktioner om hur du på bästa sätt ger den du stödjer trygghet i tillvaron.

Tystnadsplikt

Som avlösare får du inte berätta för någon annan om barnet eller den vuxne du tar hand om. Varken under uppdraget eller efteråt.

Lön & stöd

Som avlösare får du lön enligt AB, Sveriges kommuner och landstings kollektivavtal, ekonomisk ersättning vid olika utlägg och vägledning och stöd.

Så ansöker du

Kontakta:

Enhetschef Ellinor Lind
0300-83 46 27
ellinor.lind@kungsbacka.se

eller

Koordinator Terése Eriksson
0300-835029
terese.eriksson@kungsbacka.se