Kundval

Kungsbacka kommun erbjuder kundval inom ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Det innebär att du som har något av detta själv får välja om du vill anlita den kommunala verksamheten eller ett av våra godkända privata företag. Lagen om valfrihet, LOV, ligger till grund för kundval.

Krav på våra utförare

De utförare som du får välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som politikerna ställer. De företag som vill utföra ledsagarservice och avlösarservice i hemmet ska uppfylla ett antal kriterier inom till exempel kvalitet, utbildningsnivå, samarbete mellan utförare och myndighet och tillgänglighet. Samma kriterier gäller för den kommunala verksamheten.

Samma kostnad för kommunal eller privat utförare

Kostnaden är densamma oavsett om du väljer ett privat företag eller kommunen. På samma sätt som idag betalar du en avgift för den insats du får. 

Första gången

Du som beviljats ledsagarservice och avlösarservice i hemmet för första gången gör ditt val av utförare i samband med biståndsbeslutet. Du kan när som helst välja en annan utförare. Om du vill byta utförare eller veta mer om kundval kontaktar du någon av våra handläggare.

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon för att nå en handläggare:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12