Foto: Bildarkivet.se Foto: Anna Rehnberg

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning, är i yrkesverksam ålder och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande kan du ansöka om daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som ska vara meningsfull och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes behov. Syftet med insatsen är att bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet är en insats som främst riktar sig till dig med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

För dig med autism eller en intellektuell funktionsnedsättning

Vi erbjuder en rad olika arbetsgrupper för dig med autism eller en intellektuell funktionsnedsättning. Läs mer om våra arbetsgrupper

För dig med en förvärvad hjärnskada

Kommunens Aktivitetcenter har meningsfulla aktiviteter för dig som har funktionsnedsättning efter en förvärvad hjärnskada. En förvärvad hjärnskada är en hjärnskada som du fått i vuxen ålder genom en olycka eller en sjukdom. Läs mer om Aktivitetcenter

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. God man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller, såsom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12